کارخانه گندله 550000 تنی استان همدان

به لحاظ کامل‌تر نمودن چرخه تولید پس از تولید کنسانتره آهن و ایجاد بستر مناسب جهت سودآوری هر چه بیشتر شرکت در کنار خط تولید کنسانتره آهن 600 هزار تنی همدان (مربوط به معادن باباعلی و گلالی) کارخانه تولید گندله با ظرفیت تولید 550000 تن گندله با همت متخصصین این شرکت احداث گردیده است. 100 عملیات راه اندازی این کارخانه به پایان رسیده و آماده بهره برداری رسمی می باشد.


  • طرح کارخانه گندله 550000 تنی استان همدان

نوعشرح
محل کارخانهاستان همدان- منطقه اسدآباد- مجاور کارخانه تولید کنسانتره
ظرفیت سالانه – مقدار گندله خروجی550 هزار تن
مشخصات کنسانتره ورودیکنسانتره آهن با عیار 66 در صد
مشخصات گندله خروجیگندله با عیار بالای 68 درصد و اندازه 16-9 میلی‌متر
برآورد تاریخ بهره‌بردارینیمه اول سال 1396
خوراک سالانه کنسانتره موردنیاز600 هزار تن