آزمایشگاه معادن باباعلی و گلالی               

این آزمایشگاه در سال 1372 تاسیس و در سال 1389 در فضایی بزرگتر و مجهز به امکانات بیشتر به منظور بررسی و آنالیز نمونه های مراحل حفاری ، تولید و همچنین نمونه های ارسالی ، جهت مشخص نمودن درصد عناصر موجود ، راه اندازی گردید .                          

در این آزمایشگاه ، روزانه بر روی نمونه های حفاری و سنگ آهن دانه بندی شده در خطوط تولید آزمایشاتی صورت می گیرد که نتایج آنها جهت تصمیم گیری های بعدی به واحد های مربوطه ارسال می گردند. این آزمایشات شامل: آنالیز آهن ، اکسید آهن، فسفر ، گوگرد و سیلیس موجود در نمونه می باشد.

این آزمایشگاه به طور متوسط روزانه 30 آزمایش و سالانه حدود 9000 آزمایش بر روی نمونه های حفاری ، خطوط تولید و .... انجام می دهد.

کلیه نمونه برداری ها تحت نظارت آزمایشگاه و مبتنی بر روش های استاندارد می باشند که شامل :        

• نمونه برداری از مراحل حفاری ( از سنگ آهن خام )                              

• نمونه برداری از Feed (پس از خردایش توسط سنگ شکن و قبل از مرحله درام)                              

• نمونه برداری از Conc  و  Tail ( پس از مرحله درام )                               

• نمونه برداری از Feed گلالی در سنگ شکن سورچه                              

• نمونه برداری از محصول نهایی باباعلی و سورچه ( محصول در حال بارگیری )              

پس از نمونه برداری دقیق از مراحل مختلف حفاری ، خطوط تولید و همچنین بار آماده ارسال به محل مشتری ، نمونه ها به آزمایشگاه باباعلی منتقل می گردند. آزمایشات مختلفی بر روی نمونه ها انجام می شود که نتایج آن جهت واحد های دفتر فنی و تضمین کیفیت ، اهمیت بسزایی دارد.                 

انواع این آزمایشات، شامل موارد زیر می باشد : وزن مخصوص  ، رطوبت  ،  درصد دانه بندی  ،   Fe%   ،   FeO%   ،   S %   ،   P%   و   SiO2%                              

این واحد مجهز به کلیه وسایل و دستگاهها از جمله سنگ شکن ، پودر کن ، درام و ریفل در قسمت نمونه کوبی و مواد شیمیایی ، شیشه آلات ، هود ، هات پیلت ، ترازو با دقت 0.0001 گرم ، آون ، کوره مافیلی ، اسپکتروفوتومتر ، آنالیزور سولفور کربن و دیویس تیوب در قسمت آزمایشگاه می باشد .                

آزمایشگاه معدن شهرک              

این آزمایشگاه در سال 1388 جهت بررسی و آنالیز نمونه های مراحل حفاری ، تولید و همچنین نمونه های ارسالی ، به منظور مشخص نمودن درصد عناصر موجود در سنگ آهن ، راه اندازی گردید .

در این آزمایشگاه ، روزانه بر روی نمونه های گرفته شده از حفاری و سنگ آهن دانه بندی شده در خطوط تولید ، آزمایشاتی صورت می پذیرد که نتایج آنها جهت واحد های ذیربط ارسال می گردند.                                

این آزمایشات شامل: آنالیز آهن ، اکسید آهن، فسفر ، گوگرد و سیلیس موجود در نمونه می باشد.          

این آزمایشگاه به طور میانگین روزانه 30 آزمایش و سالانه حدود 9000 آزمایش بر روی نمونه های دریافت شده از حفاری ، خطوط تولید و .... به انجام می رساند .

کلیه نمونه برداری ها تحت نظارت آزمایشگاه و مبتنی بر روش های استاندارد می باشند که شامل :               

• نمونه برداری از مراحل حفاری ( از سنگ آهن خام )

• نمونه برداری از Feed ( قبل از خردایش توسط سنگ شکن ) * بواسطه نبودن درام در این خط ، ورودی سنگ شکن، Feed  نام گذاری شده است .

• نمونه برداری از Natural (ریز دانه 12 – 0 طبیعی سرند شده قبل از خردایش) Crush ( ریز دانه 12 – 0 پس از خردایش ) و Lump (درشت دانه 30 – 12 پس از خردایش)

• نمونه برداری از محصول نهایی ( محصول در حال بارگیری ) پس از نمونه برداری دقیق از مراحل مختلف حفاری ، خطوط تولید و همچنین بار آماده ارسال به محل مشتری ، نمونه ها به آزمایشگاه منتقل می گردند.

بر روی نمونه ها ، آزمایشات مختلفی انجام می شود که نتایج آن جهت دفتر فنی و تضمین کیفیت ، اهمیت بسزایی دارد.               

 انواع این آزمایشات، شامل موارد زیر می باشد: وزن مخصوص  ، رطوبت  ،  درصد دانه بندی  ،   Fe%   ،   FeO%   ،   S %   ،   P%   و   SiO2%  این واحد مجهز به کلیه وسایل و دستگاهها از جمله سنگ شکن ، پودر کن و ریفل در قسمت نمونه کوبی و مواد شیمیایی ، شیشه آلات ، هود ، هات پیلت ، ترازو با دقت 0.0001 گرم ، آون ، کوره مافیلی ، اسپکتروفوتومتر و آنالیزور سولفور کربن در قسمت آزمایشگاه می باشد .                

آزمایشگاه بندر امام خمینی (ره) 

                

این آزمایشگاه از ابتدای سال 1391 جهت آنالیز محصول سنگ آهن در محل دپوهای این شرکت واقع در بندر امام خمینی و همچنین نمونه های ارسالی ، راه اندازی گردید .

نمونه هایی از تخلیه بار ارسالی از معادن به طور روزانه برداشت و آزمایشاتی برای تائید نهایی میزان عیار سنگ آهن دانه بندی شده قبل از بارگیری به کشتی صورت می پذیرد.

این آزمایشات شامل: آنالیز آهن و اکسید آهن در نمونه می باشد.

این آزمایشگاه به طور متوسط روزانه 15 آزمایش و سالانه حدود 4500 آزمایش بر روی نمونه های گرفته شده از دپوهای تخلیه بار از معادن ، انجام می دهد .

آزمایشات مختلفی بر روی نمونه ها انجام می شود که نتایج آن جهت دفتر فنی و تضمین کیفیت ، اهمیت بسزایی دارد. انواع این آزمایشات، شامل موارد زیر می باشد:

وزن مخصوص  ، رطوبت  ،  درصد دانه بندی  ،   Fe%   و  FeO%

این واحد مجهز به کلیه وسایل و دستگاهها از جمله سنگ شکن ، پودر کن ، ریفل در قسمت نمونه کوبی و مواد شیمیایی، شیشه آلات ، هود ، هات پیلت ، ترازو با دقت 0.0001 گرم و آون در قسمت آزمایشگاه می باشد.

آزمایشگاه های مرکزی صبانور 

هم زمان با راه اندازی کارخانه های فراوری کنسانتره و گندله در معادن شرکت صبانور ، دو آزمایشگاه مرکزی در فضایی وسیع تر در اسد آباد همدان و معدن شهرک  هر کدام به مساحت 800 متر مربع جهت تست های فراوری ، آزمایشگاه آب و فاضلاب و آنالیز عناصر مواد معدنی به روش های شیمی تر  ، XRF  ،  XRD   ،  روش جذب اتمی  ، تجزیه به روش UV (اسپکتروفتومتر) در حال راه اندازی می باشند .

در این راستا ، کلیه وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با فراوری سنگ آهن و آنالیز عناصر خریداری شده است.