معرفی و تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکت معدن کار باختر در ابتدا با نام حمل و نقل معدن ‌بار صبا (سهامی خاص) درتاریخ۰۶/۰۴/۱۳۸۷ با توجه به افزایش جهشی استخراج و دانه بندی سنگ آهن در معادن سنگ آهن مورد بهره برداری شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (بهره بردار و دارنده پروانه بهره برداری از معادن سنگ آهن باباعلی واقع در استان همدان و معادن شهرک و گلالی واقع در استان کردستان به عنوان بزرگترین تولید کننده محصول سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره و گندله سنگ آهن در غرب کشور که از سال ۱۳۷۰ عملیات بهره برداری از معادن مذکور را به عهده داشته) با انگیزه افزایش تولید و کاهش هزینه ها و همچنین به منظور ایجاد روحیه و انگیزه مضاعف در پرسنل شاغل در معادن با مشارکت پرسنل سابق شرکت صبانور در معادن(حدود ۴۱درصد سهام) و شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور(۵۹درصد سهام) با مشارکت پرسنل سابق شرکت صبانور در معادن(حدود ۴۱درصد سهام) و شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور(۵۹درصد سهام) تاسیس گردید و با شماره۴۸۹ مورخ۰۶/۰۴/۱۳۸۷ در اداره ثبت و اسناد و املاک واقع در شهرستان بیجار به ثبت رسیده و در تاریخ۱۰/۰۶/۱۳۸۸ طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده، مکان شرکت به استان همدان، شهرستان بهار، کیلومتر ۳۵جاده همدان سنندج، جنب روستای باباعلی(معدن سنگ آهن باباعلی) انتقال یافته که در تاریخ ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ در اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان بهار به شماره۵۷۳ به ثبت رسید و در تاریخ۱۲/۰۹/۱۳۸۸ طبق مجمع عمومی فوق‌العاده نام شرکت به شرکت معدن‌کار باختر(سهامی خاص) تغییر یافته است. فعالیت شرکت طبق قرارداد منعقده با شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور(سهامی عام)، اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن فوق‌الذکر به مدت ۱۰سال از ابتدای سال۱۳۸۹ آغاز گردیده است و در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور(سهامی عام) و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام) می‌باشد.