تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکت حمل و نقل معدن بار صبا (سهامی خاص) در تاریخ 1381/06/24 بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره 229 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان بهار تحت عنوان شرکت حمل و نقل امیر بار لالجین به ثبت رسیده است و به استناد آگهی تغییرات روزنامه رسمی مورخ 1389/04/03 نام شرکت به نام شرکت حمل و نقل همدان کالا ترابر تغییر یافته و متعاقباً براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/05/06 نام شرکت از همدان کالا ترابر به شرکت حمل و نقل معدن بار صبا (سهامی خاص) تغییر یافت. در حال حاضر شرکت حمل ونقل معدن بار صبا جزء واحد های فرعی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (سهامی عام) است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) می باشد. مرکز اصلی شرکت در شهر همدان، شهرستان صالح آباد می باشد و محدوده فعالیت این شرکت بر اساس پروانه فعالیت آن از منطقه صالح آباد تا کارخانه قند همدان (منطقه شهرستان بهار) می باشد.

فعالیتهای اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت حمل و نقل معدن بار صبا(سهامی خاص) طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیر می باشد : انجام امور خودروئی جاده ای داخلی کالا از مبداء شهر لالجین به سایر نقاط کشور، ایجاد هرگونه شعب یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان خودروئی و پایانه ها، هرگونه مشارکت مربوط به موضوعات فوق. شرکت به منظور تامین مصالح و مواد اولیه مربوط به فعالیت خود میتواند اقدام به تولید یا خرید از داخل یا خارج از کشور نماید و مازاد بر نیاز خود را بفروش رساند، هر گونه فعالیتی که علاوه بر موضوعات فوق، مفید یا نافع بوده یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوعات فوق مربوط باشد.