معرفی و تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکت کشت و صنعت سبز آبی، در سال ۱۳۷۶ و با خرید ۵۰ هکتار از اراضی دشت چم شور از توابع شهرستان اسدآباد تاسیس گردید. این شرکت ابتدا با احداث ۱۰ قطعه استخر به مساحت ۱۲۰ هزار متر مربع و با استفاده از آبهای استحصالی از کانالهای زه کشی منطقه، نسبت به پرورش ماهیان گرمابی اقدام نمود.
در اوایل دهه هشتاد و با کاهش میزان آبهای سطحی، ضمن اخذ مجوز، با حفر سه حلقه چاه و اصلاح شوری اراضی تحت مالکیت خود، نسبت به مکانیزه کردن سیستم تامین آب مزارع پرورش ماهی و توسعه کشت غلات و گیاهان علوفه‌ای با استفاده از سیستم آبیاری بارانی کلاسیک زیر سطحی و در ادامه احداث واحد گوسفندداشتی اقدام گردید.  
در سال‌های اخیر، ضمن برنامه‌ریزی جهت توسعه طرح‌های کشاورزی و دامداری موجود، توسعه پایدار محیط زیست از طریق طراحی و احداث فضای سبز صنعتی در برنامه‌های اصلی این شرکت قرار گرفته است.