پورتال سهامداران شرکت صبانورنام کاربری شما، بخش عددی کد بورس شما می باشد

رمز عبور پیش فرض شما، شماره شناسنامه برای اشخاص حقیقی و شماره ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی می باشد

Case Sensitiveتوجه: لطفا پس از ورود به منظور حفظ امنیت خود اقدام به تغییر رمز عبور نمایید. در صورت مشکل در ورود به پورتال سهامداران، با بخش سهام شرکت به شماره 88683568 تماس حاصل فرمایید