آزمایشگاههای شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور


     - آزمایشگاه واحد کنسانتره همدان

     - آزمایشگاه واحد گندله همدان

     -آزمایشگاه واحد کنسانتره شهرک

واحد کنترل کیفیت مجموعه توسعه معدنی و صنعتی صبانور مجهز به آزمایشگاه های آنالیز شیمیایی و انجام تست های فیزیکی در کلیه واحد های تولیدی خود اعم از واحدهای تولید کنسانتره و گندله می باشد. در این آزمایشگاه ها با بهره گیری از پرسنل متخصص و کارآمد و تجهیزات دقیق، تست مراحل مختلف تولید از کلیه مراحل استخراج و خردایش سنگ آهن در معادن صبانور، خوراک ورودی و محصول کارخانجات کنسانتره و گندله انجام می پذیرد. در این آزمایشگاه ها در راستای اجرای هرچه بهتر و دقیق تر کنترل کیفیت، پیاده سازی الزامات ISO/17025  در حال انجام می باشد.

کنترل و تضمین کیفیت جهت صحه گذاری تمامی متدهای آنالیز بر مبنای مطابقت با نمونه های استاندارد مرجع بین المللی، شرکت در آزمونهای مهارت بین آزمایشگاهی و....انجام میگیرد.

آزمایشگاه واحد کنسانتره همدان: 

در فضای 800 متر مربع جهت آنالیز عناصر مواد معدنی به روش های Wet Chemistry  و Instrumental Analysis  و تست های فرآوری ، آزمایشات آب و فاضلاب بر مبنای روش آزمونهای استاندارد جهانی فعالیت می نماید.

در حال حاضردر این آزمایشگاه روزانه 60 نمونه و بطور متوسط، سالیانه 18000 نمونه آنالیز می گردد و نمونه های مورد بررسی شامل نمونه های حفاری آتشباری در معادن، نمونه های تولیدی واحدهای خردایش و کارخانه های کنسانتره و گندله، نمونه های ارسالی بین معادن، واحدهای خردایش و کارخانجات ، نمونه های ارسالی واحد فرآوری و واحد تحقیق و توسعه ی صبانور، می باشد.

نمونه های تحت آنالیز در این آزمایشگاه از معادن باباعلی و گلالی استان همدان، واحدهای خردایش مربوط به این معادن و کارخانجات کنسانتره و گندله همدان می باشد.

نمونه برداری از کلیه نقاط، تحت کنترل و نظارت واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه و مبتنی بر روش های استاندارد انجام می گیرد:

نمونه برداری از مراحل حفاری ( از سنگ آهن خام )

نمونه برداری از Feed قبل از سنگ شکن

نمونه برداری از مواد پس از خردایش در ابعاد ریز دانه و کلوخه و همچنین نمونه های حین تولید واحدهای خردایش

نمونه برداری حین تولید از نقاط تحت کنترل پروسه ی تولید کنسانتره و گندله

نمونه برداری از محصولات ارسالی در هنگام بارگیری و تحویل به مشتری

این آزمایشگاه مجهز به انواع تجهیزات خردایش و نمونه کوبی، تهیه پودر میکرونیزه، تجهیزات دقیق آزمایشگاهی و دستگاه های سنجش عناصر همچنین دستگاه های مطالعات فرآوری شامل دستگاه دیویس تیوب، دستگاه فلوتاسیون، بال میل آزمایشگاهی، درام مغناطیسی تر، درام مغناطیسی خشک، دستگاه فیلتر پرس و ... با برندهای معتبر می باشد .

آنالیزهای در حال انجام شامل: رطوبت سنجی، وزن مخصوص، آنالیز کربن- سولفور، دانه بندی، سنجش Total Fe، FeO و سایر ناخالصی های موجود در نمونه ها می باشد.


آزمایشگاه واحد گندله همدان:          

این آزمایشگاه مجهز به دقیق ترین ابزارها و دستگاه های آزمایشگاهی با برندهای معتبر جهت اندازه گیری پارامترهای فیزیکی در مراحل مختلف خط تولید گندله می باشد. مراحل کاری در این مرکز شامل نمونه برداری از خط تولید (هر دو ساعت برحسب کنترل تغییرات تولید)، نمونه برداری از خوراک ورودی، محصول گندله تولید شده و نمونه برداری از بارهای ارسالی می باشد.

انواع تستهای فیزیکی در این آزمایشگاه شامل:

تست Blain ، CCS، Porosity، Ti ، Ai ، دانه بندی، رطوبت سنجی و ....انجام می شود.

               

آزمایشگاه واحد کنسانتره شهرک:

در فضای 800 متر مربع جهت آنالیز عناصر مواد معدنی به روش های Wet Chemistry  و Instrumental Analysis  و تست های فرآوری ، آزمایشات آب و فاضلاب بر مبنای روش آزمونهای استاندارد جهانی فعالیت می نماید.

در حال حاضردر این آزمایشگاه روزانه 50 نمونه و بطور متوسط، سالیانه 15000 نمونه آنالیز می گردد و نمونه های مورد بررسی شامل نمونه های حفاری آتشباری در معادن، نمونه های تولیدی واحدهای خردایش و کارخانه کنسانتره ، نمونه های ارسالی بین معادن، واحدهای خردایش ، نمونه های ارسالی واحد فرآوری و واحد تحقیق و توسعه ی صبانور، می باشد. نمونه های تحت آنالیز در این آزمایشگاه از معادن کورکورا1، کورکورا2، شهرک، نمونه های پروسه تولید، واحد خردایش و کارخانه کنسانتره و همچنین نمونه های ارسالی می باشد. محصول کارخانه کنسانتره شهرک می باشد.

نمونه برداری از کلیه نقاط تحت کنترل و نظارت واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه و مبتنی بر روش های استاندارد انجام می گیرد:

نمونه برداری از مراحل حفاری ( از سنگ آهن خام )

نمونه برداری از Feed قبل از سنگ شکن

نمونه برداری از مواد پس از خردایش در ابعاد ریز دانه و کلوخه و همچنین نمونه های حین تولید واحدهای خردایش

نمونه برداری حین تولید از نقاط تحت کنترل پروسه ی تولید کارخانه کنسانتره

نمونه برداری از محصول ارسالی در هنگام بارگیری و تحویل به مشتری

این آزمایشگاه مجهز به انواع تجهیزات خردایش و نمونه کوبی، تهیه پودر میکرونیزه، تجهیزات دقیق آزمایشگاهی و دستگاه های سنجش عناصر همچنین دستگاه های مطالعات فرآوری شامل دستگاه دیویس تیوب، دستگاه فلوتاسیون، بال میل آزمایشگاهی، درام مغناطیسی تر، درام مغناطیسی خشک، دستگاه فیلتر پرس و ... با برندهای معتبر می باشد .

آنالیزهای در حال انجام شامل: رطوبت سنجی، وزن مخصوص، آنالیز کربن- سولفور،دانه بندی، سنجش Total Fe، FeO و سایر ناخالصی های موجود در نمونه ها می باشد.