آدرس:

سعادت آباد، نرسیده به خروجی نیایش، خیابان 26 یا حق طلب غربی, پلاک 49

تلفن:

88682312-13

امور سهام:

88683568

فکس:

88681597

خط ویژه:

27645000

کد پستی:

1997969138

پست الکترونیک:

info[@]sabanour.com