شنبه 10 مهر 1400

تامین و خرید قطعات مربوط به ماشین آلات سنگین

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در نظر دارد تامین و خرید بخشی از قطعات مربوط به ماشین آلات سنگین خود را از طریق مناقصه عمومی به تامین کنندگان دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از تامین کنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه با شماره 27645000 داخلی های 2333-2314-2308 تماس حاصل نموده و اسناد و اطلاعات مربوطه را دریافت نمایند .

متقاضیان شرکت در این مناقصه میتوانند پاکت پیشنهاد خود را تا پایان وقت اداری روز 24/07/1400 به آدرس: تهران – سعادت آباد – خیابان 26(حق طلب غربی) – پلاک 49– طبقه 3 – واحد بازرگانی(بخش مناقصات) ارسال یا تحویل نمایند.

مناقصه گزار اختیار کامل در زمینه رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادات را داشته و هیچ گونه ادعا و اعتراضی در این زمینه پذیرفته نخواهد بود.

مهلت ارسال:

1400/07/24

فایلها:

ارتباط با ما:

کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور می باشد.