آدرس : تهران ، سعادت آباد، خیابان شهید حق طلب غربی (۲۶ غربی)، پلاک ۴۹

26 تیر 1403

تولید و فروش شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در تابستان

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در شهریورماه سال مالی این شرکت فروشی برابر ۲۳۱ میلیارد تومان داشت که البته فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۲۶ درصدی داشته است.


در این ماه مقدار فروش گندله شرکت ۵۷ هزارتن ثبت شده است. شرکت در شهریور با فروش خوبی که داشته است گزارش بسیار بهتری نسبت به ماه های قبلی رقم زده است. صبانور در این ماه تولید ۱۰۱ هزارتنی کنسانتره را محقق کرد. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۱۰۲ هزارتن و تولید گندله شرکت نیز کمتر از ۲ هزار تن بوده است. نرخ فروش شرکت در شهریور ماه برای محصول گندله ۲۷,۸۹۹ ریال بوده است.

کنور در مرداد و تیر

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور مردادماه امسال توانسته است فروشی برابر ۲۹ میلیارد تومان داشته باشد. در این ماه مقدار فروش گندله شرکت ۱۰ هزارتن ثبت شده است و شرکت کنسانتره ای نیز به فروش نرسانده است. کنور در این ماه تولید ۱۰۳ هزارتنی کنسانتره را گزارش کرده است. این شرکت همچنین در تیر ماه فروشی برابر ۷ میلیارد تومان داشت، فروش این ماه نسبت به ماه قبل افت شدیدی داشته است. کنور در این ماه تولید ۱۰۷ هزارتنی کنسانتره را گزارش کرده است.

گزارش کنور در تابستان

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در فصل تابستان توانسته است به ازای هر سهم ۱۲ تومان محقق کند. سهم این شرکت در فصل گذشته سود ۳۶ تومانی را ثبت کرده بود. سود ۴۸ تومانی شش ماهه سال جاری، کاهش ۶۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. در کل سال مالی قبل شرکت سودی برابر ۲۲۱ تومان داشته است.
این شرکت در فصل ابتدایی سال مالی جاری فروشی برابر ۶۱۰ میلیارد داشت که با فروش ۲۴۴ میلیاردی فصل دوم، جمع فروش شش ماهه امسال به ۸۵۴ میلیارد رسیده است. فروش شش ماهه امسال برای شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور کاهش ۴۳ درصدی نسبت به میاندوره مشابه سال گذشته نشان می دهد. در سال مالی ۱۴۰۰ حاشیه سود کنور برابر ۶۹ درصد بوده که در شش ماهه امسال حاشیه سود به ۵۳ درصدی رسیده است. همچنین در فصل دوم حاشیه سود برابر ۲۶ درصد ثبت شده است.
این شرکت در شش ماهه سود عملیاتی برابر ۴۰۴ میلیارد تومانی را گزارش کرده و در شش ماهه اول و دوم سال مالی گذشته به ترتیب ۱,۰۴۴ و ۹۹۵ سود عمیاتی داشته است.