آدرس : تهران ، سعادت آباد، خیابان شهید حق طلب غربی (۲۶ غربی)، پلاک ۴۹

30 خرداد 1403

تماس با ما

دفتر مرکزی

تهران ، سعادت آباد ، خیابان سعادت آباد ، خیابان شهید حق طلب غربی (26 غربی) ، پلاک 49

تلفن : 27645000 – 021

فکس : 27645320 – 021

کدپستی : 1997969138

ایمیل : info@sabanour.com

مجتمع شهرک

آدرس : کردستان ، بیجار ، یاسوکند ، روستای کورکوره ، مجتمع شهرک

تلفن : 38425501 – 087

فکس : 38425501 – 087

کدپستی : 6653168284

ایمیل : info@sabanour.com

مجتمع همدان

آدرس کنسانتره : کیلومتر ۴۰ جاده همدان ، کیلومتر ۷ جاده فرعی اسدآباد ، جنب ذوب آهن غرب کشور 

تلفن کنسانتره : ۳۳۵۴۵۴۰۱ – ۰۸۱

کدپستی : ۶۵۴۷۱۱۵۷۷۰

ایمیل : info@sabanour.com

آدرس گندله : کیلومتر ۴۰ جاده همدان ، کیلومتر ۷ جاده فرعی اسدآباد ، جنب ذوب آهن غرب کشور 

تلفن : ۳۳۵۴۵۴۷۷ – ۰۸۷

کدپستی : ۶۵۴۷۱۱۵۷۷۰

ایمیل : info@sabanour.com

فرم ارسال پیشنهادات ، انتقادات

نام و نام خانوادگی :

ایمیل :

متن پیام :