آدرس : تهران ، سعادت آباد، خیابان شهید حق طلب غربی (۲۶ غربی)، پلاک ۴۹

5 خرداد 1403

دیدار مهندس موسوی مدیرعامل محترم شرکت صبانور با استاندار محترم،مدیران محترم استان کردستان و همدان

استاندار محترم, مدیران استان کردستان و مدیران استان همدان
مهندس موسوی مدیرعامل محترم شرکت صبانور طی جلساتی با استاندار محترم استان کردستان، ریاست سازمان صمت، ریاست سازمان محیط زیست، ریاست سازمان منابع طبیعی، مدیرعامل شرکت گاز، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و مدیرعامل شرکت پخش و پالایش نفتی استان کردستان دیدار کرد.
در جلسه ای دیگر نیز با ریاست سازمان صمت و مدیرعامل آب منطقه ای استان همدان دیدار گردید.
در این جلسات در مورد موضوعات مرتبط با شرکت صبانور گفتگو شد.
همچنین در بازدید جناب آقای موسوی از سایت همدان شرکت صبانور جلسات با مدیران و معاونین مجموعه جهت برنامه ریزی برای افزایش روند تولید برگزار گردید.