آدرس : تهران ، سعادت آباد، خیابان شهید حق طلب غربی (۲۶ غربی)، پلاک ۴۹

30 خرداد 1403

برگزاری جلسه شورای فرهنگی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور

در این شورا سیاست گذاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی در سطح مجتمع های کردستان، همدان و دفتر مرکزی برنامه ریزی گردید. عشقی قائم مقام مدیرعامل بر لزوم هم افزایی و اجرای اثر بخش مسائل فرهنگی در سطح کارکنان و خانواده تاکید داشت.