آدرس : تهران ، سعادت آباد، خیابان شهید حق طلب غربی (۲۶ غربی)، پلاک ۴۹

5 خرداد 1403

اهدای تجهیزات پزشکی به بیمارستان قائم شهرستان اسدآباد

شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبانور پیشرودراجرای مسئولیتهای اجتماعی

اهدای تجهیزات پزشکی به بیمارستان قائم شهرستان اسدآباد

خرید و اهدای تجهیزات پزشکی به مبلغ یک میلیارد تومان

شامل:

پروپ TVS – پروبConvex

جهت سونوگرافی

پروب phased array اکوکاردیوگرافی
دستگاه های فتال مانیتورینگ و پالس اکسیمتری