آدرس : تهران ، سعادت آباد، خیابان شهید حق طلب غربی (۲۶ غربی)، پلاک ۴۹

5 خرداد 1403

اعضای محترم هیأت مدیره شرکت صبانور

اعضای هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات / رشته تحصیلی
سیدعلیرضا موسوی مدیرعامل / عضو هیئت مدیره / موظف کارشناسی / مهندسی مکانیک
امین صفری مذهبی رئیس هیئت مدیره / غیرموظف کارشناسی ارشد / مهندسی معدن
محمدرضا ممتاز نائب رئیس هیئت مدیره / غیرموظف دکترا / مدیریت صنعتی
محمود بوذری عضو هیئت مدیره / غیرموظف کارشناسی ارشد / سایر
غلامرضا هاشمی مرند عضو هیئت مدیره / موظفدکترا / زمین شناسی